BRUNEI AMATEUR SOFTBALL AND BASEBALL ASSOCIATION

BOARD MEMBERS
President: Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Lela Pahlawan Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Awang Haji Mohd Jaafar Bin Haji Abdul Aziz
Vice President: Mejar (B) Wan Md Tambrin Sah Bin Haji Suhaili
Secretary General: Abdul Kani Bin Sapian
Assistant Secretary: Zaitunah Binti Hj Mohammad Salleh Assistant Secretary
Treasurer: Erni Binti Awang Suhaili
Assistant Treasurer: Sharifah Amirah Binti Hj Malai Hamir
Member – Development: Rudynoreano Bin Hj Naweh
Member – Technical: Pg Md Ashraf Bin Pg Hj Ahmad Damit
Member – Logistics: Nulhakim Bin Haji Adanan
Member – Umpiring: Mohamed Idris
Member – Media: Nur Syarina@Nur Hikmah Syahrina Binti Rosaini
Address: No. 111 Jalan Tutong, Bandar Seri Begawan BA2111
Tel: +6738713535
Fax: +6732234489
E-Mail: softballbrunei@gmail.com
Website: bruneisoftball.blogspot.com